Łowisko Lesieniec

Łowisko Lesieniec. 2013-02-20 18:42.

 

Łowisko „Lesieniec” to pięciohektarowa woda z dużą populacją karpi i amurów, położona na 100 hektarowym terenie, w całości ogrodzonym, z dala od zabudowań. Łowisko otoczone jest przepięknym lasem oraz stawami hodowlanymi, a to wszystko tylko około czterdziestu kilometrów od Wrocławia.

Zbiornik ma ok. 400 metrów długości i ok. 150 metrów szerokości, jest stosunkowo płytki,średnia głębokość wynosi ok. 1,5 metra. Teren jest w pełni ogrodzony i pilnowany, co zapewnia bezpieczeństwo i komfortowe warunki dla wędkowania. Właściciel łowiska przygotował siedem stanowisk, każde z nich jest bardzo dobrze przygotowane zarówno pod względem rozbicia namiotów, holu ryb, jak i dostępu do wody, oraz rozłożenia sprzętu. Strefa przybrzeżna została dodatkowo utwardzona belkami, a miejsce zasiadki i rozbicia namiotu wysypane żwirkiem. Ochronę od wiatru i słońca stanowią rosnące na obrzeżach akwenu młode drzewa. Na każdym stanowisku znajduje się ponadto duża mata i podbierak. Obecnie w zbiorniku pływa około 300 karpi i kilkadziesiąt amurów. Dominują karpie w przedziale od 5 do 20 kg. Gospodarz obiecuje jednak, że w niedługim czasie do wody trafi kilka ryb zdecydowanie powyżej 20 kg.


Do Łowiska „Lesieniec” z Wrocławia można dojechać trasą S8 w kierunku na Warszawę. Za miejscowością Gaszowice należy skręcić w lewo, w szutrową drogę. Po przejechaniu około 1 kilometra, po prawej stronie zobaczymy bramę wjazdową.

Legenda:
1,2,3 … numery stanowisk
kolor zielony- trzciny
1,5 ; 1,7 – głębokość łowiska

 

 

Regulamin łowiska Lesieniec

 

I. Postanowienia główne:

 

1. Stosowanie żyłki minimum 0,30mm (zakaz używania plecionki jako linki głównej). Najsłabszym ogniwem zestawu powinien być przypon.

 

2. Stosowanie haczyków z mikro zadziorem lub zadziorowych.

 

3. Stosowanie wyłącznie gruntowej metody połowu przy użyciu tzw. „ZESTAWÓW BEZPIECZNYCH”. Zabrania się siłowego zacinania ryb.

 

4. Bezwzględne posiadanie i używanie środka dezynfekującego do ran po haczykach i otarciach (środek można zakupić na łowisku).

 

5. Stosowanie wyłącznie mat i podbieraków udostępnionych nieodpłatnie przez właściciela łowiska. Na jedno stanowisko przypada jedna mata i jeden podbierak.

 

6. Wszystkie ryby  objęte są całkowitą ochroną, obowiązuje zasada Catch & Release.

 

7. Dozwolone jest wędkowanie wyłącznie na wyznaczonym stanowisku.

 

8. Na terenie łowiska obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych.

 

9. Teren łowiska objęty jest strefą ciszy i ochrony przyrody.

 

II. Postanowienia szczegółowe:

 

1.    Na łowisku dozwolone jest stosowanie dwóch wędek (trzecia wędka płatna dodatkowo). Do wywozu zestawów i nęcenia można używać środków pływających oraz łódek zdalnie sterowanych.

 

2.    Na łowisku dozwolone jest stosowanie TYLKO profesjonalnego sprzętu karpiowego. Bezwzględnie zakazuje się połowu na drgającą szczytówkę, spławik oraz spining.

 

3.    Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonym stanowisku, możliwie na wprost nie utrudniając łowienia innym użytkownikom. Nie dozwolone jest korzystanie ze stanowiska sąsiedniego, nawet gdy jest ono wolne.

 

4.    Do nęcenia i łowienia dozwolone jest stosowanie wyłącznie świeżych peletów, kulek, ziaren, orzechów oraz stick mixów. Nie dopuszcza się stosowania zanęt przeterminowanych, spleśniałych i nieświeżych.

 

5.    Wyholowana ryba musi być bezwzględnie umieszczona na macie, oglądnięta i zdezynfekowana. W przypadku stwierdzenia poważnych obrażeń lub niewłaściwych funkcji życiowych należy bezzwłocznie poinformować kierownika łowiska w celu przeniesienia ryby do innego zbiornika wodnego.(534-542-368 kierownik łowiska)

 

6.    Złowiona ryba natychmiast po dezynfekcji i ewentualnych zdjęciach, w trakcie których należy pamiętać o polewaniu ryb wodą, musi być możliwie jak najszybciej wypuszczona do wody przy użyciu mat. Zabrania się przechowywania ryb w workach karpiowych.

 

7.    Bez zgody właściciela nie wolno umieszczać na terenie łowiska banerów reklamowych a także fotografowania ryb na ich tle.

 

8.    Namioty należy rozbijać tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

 

9.    Zabrania się rozpalania ognisk na terenie łowiska. Ognisko rozpalane jest tylko w wyznaczonym do tego miejscu.

 

10.    Potrzeby fizjologiczne należy załatwiać wyłącznie w toaletach umieszczonych na terenie łowiska. Odpadki i śmieci umieszczane są wyłącznie w workach otrzymanych od personelu łowiska. Po zakończeniu łowienia zawiązany worek z odpadkami należy zabrać ze sobą i umieścić w kontenerze znajdującym się przy parkingu.

 

11.    Stanowisko należy pozostawić w czystości, dotyczy to również wody. Osoby palące zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i winne posiadać pojemnik na niedopałki.

 

12.    Wjazd i wyjazd na łowisko możliwy jest wyłącznie w godz. od 8 do 22 a doba liczona jest od godziny 11:00.

 

13.    Personel łowiska upoważniony jest do kontroli stanowisk, stosowanych zanęt, przynęt i sprzętu.

 

III. Kategoryczne zakazy i sankcje.

 

1.    Kategorycznie zabrania się:

 

Ø  połowu na drgającą szczytówkę, spławik oraz spining

 

Ø  poruszania się pojazdami mechanicznymi po łowisku,

 

Ø  wprowadzania psów i innych zwierząt,

 

Ø  przetrzymywania ryb w siatkach lub workach karpiowych,

 

Ø  brania ryb pod skrzela i robienia zdjęć z rybami na stojąco,

 

Ø  kradzieży ryb,

 

Ø  niszczenia zieleni, łamania drzewek, rozpalania ognisk i grilli

 

Ø  naruszania strefy ciszy poprzez głośne śpiewy, krzyki i muzykę,

 

Ø  zanieczyszczania i zaśmiecania łowiska i terenu,

 

Ø  kąpieli w łowisku,

 

Ø  płukania w łowisku naczyń i wylewania do niego nieczystości lub niezużytych napoi,

 

Ø  nadużywania alkoholu,

 

Ø nęcenia surową kukurydzą – wskazane jest nęcenie kukurydzą konserwową.

 

2.    Sankcje:

 

Ø  za naruszanie postanowień regulaminu, osoby zostaną usunięte z łowiska bez możliwości zwrotu wniesionej opłaty i ponownego korzystania z łowiska,

 

Ø  za łowienie na nieopłacone wędki, osoby zostaną ukarane dodatkową opłatą w wysokości 150 zł za każdą nieopłaconą wędkę. Dokonana opłata nie upoważnia do dalszego łowienia na tę wędkę,

 

Ø  za kradzież lub zniszczenie mienia, osoby zostaną ukarane karą pieniężną, wynoszącą dziesięciokrotność wartości skradzionej rzeczy lub zniszczonego mienia,

 

Ø  za kradzież ryb, osoby zostaną ukarane karą pieniężną w wysokości 500 zł za kilogram ryby z równoczesnym wezwaniem Policji.

 

Wjazd na teren łowiska jest równoznaczny z akceptacją regulaminu łowiska.